Ilmoita teos

Toimi seuraavasti:

  1. Täytä ilmoittautumislomake ohjeiden mukaan.
  2. Maksa kannatusmaksu Tampere Kuplii ry:n tilille. Omakustanteiden kannatusmaksu on 10 euroa ja muiden 30 euroa.

    OP FI97 5730 0820 8667 27. Huom! Laita viitenumeroksi: 20190
    Jos ilmoitat useampia kohteita kerralla, niin voit yhdistää maksut.
  3. Lähetä viisi (5) näytekappaletta valintalautakunnalle. Valintalautakunnan osoitteet ilmoitetaan sähköpostitse teoksen ilmoittaneelle henkilölle.

Kun kannatusmaksu on kirjautunut Tampere Kuplii ry:n tilille ja ilmoittautumislomakkeen tiedot ovat kunnossa, teoksen tiedot siirretään nettisivuille.

Huom! Varsinkin isojen kansikuvatiedostojen kanssa saattaa siirrossa kestää huomattavankin kauan.

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Teoksen tiedot
Kansikuva(Ohje) (Pakollinen)
Näytesivu(Ohje)
Teoksen nimi(Ohje) (Pakollinen)
Käsikirjoittaja(Ohje) (Pakollinen)
Taiteilija(Ohje) (Pakollinen)
Toimittanut(Ohje)
Taitto(Ohje)
Paino
Kustantaja(Ohje)
ISBN(Ohje)
Sivumäärä(Ohje)
Värit(Ohje)
Sidos
Ilmestymisvuosi
Saatavuustiedot(Ohje)
Ilmoittajan tiedot (Ohje)
Nimi(Pakollinen)
Osoite(Pakollinen)
Puhelin(Pakollinen)
Sähköpostiosoite(Pakollinen)

Tampereen kaupunki


Vuoden 2021 julkaisuja

Sinä ajat nyt kuuttakymppiä, Ridge!

Eläimelliset aakkoset aikuisille

Viime vuonna Frankfurtissa

Harvennus