Ilmoita teos

Toimi seuraavasti:

  1. Täytä ilmoittautumislomake ohjeiden mukaan.
  2. Maksa kannatusmaksu Tampere Kuplii ry:n tilille. Omakustanteiden kannatusmaksu on 10 euroa ja muiden 30 euroa.

    OP FI97 5730 0820 8667 27. Huom! Laita viitenumeroksi: 20242
    Jos ilmoitat useampia kohteita kerralla, niin voit yhdistää maksut.
  3. Lähetä viisi (5) näytekappaletta valintalautakunnalle. Valintalautakunnan osoitteet ilmoitetaan sähköpostitse teoksen ilmoittaneelle henkilölle.

Kun kannatusmaksu on kirjautunut Tampere Kuplii ry:n tilille ja ilmoittautumislomakkeen tiedot ovat kunnossa, teoksen tiedot siirretään nettisivuille.

Huom! Varsinkin isojen kansikuvatiedostojen kanssa saattaa siirrossa kestää huomattavankin kauan.

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Teoksen tiedot
Kansikuva(Ohje) (Pakollinen)
Näytesivu(Ohje)
Teoksen nimi(Ohje) (Pakollinen)
Käsikirjoittaja(Ohje) (Pakollinen)
Taiteilija(Ohje) (Pakollinen)
Toimittanut(Ohje)
Taitto(Ohje)
Paino
Kustantaja(Ohje)
ISBN(Ohje)
Sivumäärä(Ohje)
Värit(Ohje)
Sidos
Ilmestymisvuosi
Saatavuustiedot(Ohje)
Ilmoittajan tiedot (Ohje)
Nimi(Pakollinen)
Osoite(Pakollinen)
Puhelin(Pakollinen)
Sähköpostiosoite(Pakollinen)

Tampereen kaupunki


Vuoden 2024 finalisteja

Ei ois susta uskonu

Luonnollinen näytelmä/ Den naturliga komedin

Mustavalkoinen mestariteos

Portal