Sarjakuva-Finlandia-palkinnon jako-ohjeet

Tampere Kuplii ry:n hallitus on 1.10.2007 vahvistanut seuraavat ohjeet Sarjakuva-Finlandia-palkinnon jakamisesta:

  1. Sarjakuva-Finlandia-palkinto voidaan myöntää tunnustuksena Suomen kansalaisen yksin tai yhdessä muiden henkilöiden, joiden ei tarvitse olla Suomen kansalaisia, kanssa tekemästä ansiokkaasta, painetusta sarjakuvateoksesta.
  2. Tampere Kuplii ry:n hallitus päättää erikseen kulloinkin jaettavan tunnustuspalkinnon suuruudesta ja jakoajankohdasta sekä myöntää tarkoitukseen tarvittavat varat.
  3. Tampere Kuplii ry:n hallitus asettaa kutakin palkinnonjakoa varten erikseen kolmesta viiteen -jäsenisen valintalautakunnan, joka nimeää vähintään kolme ja enintään kymmenen ehdokasta palkinnonsaajaksi, sekä henkilön, joka valitsee nimetyistä ehdokkaista lopullisen palkinnonsaajan.
  4. Sarjakuvan tekijän tai kustantajan, joka haluaa asettaa julkaisemansa sarjakuva-albumin ehdolle Sarjakuva-Finlandia-palkinnon saajaksi, on toimitettava teos kullekin lautakunnan jäsenelle Tampere Kuplii ry:n ilmoittamaan määräpäivään mennessä. Lähettäjän on lisäksi toimitettava yksi kappale albumia Tampere Kuplii ry:n hallituksen puheenjohtajalle sekä maksettava yhdistyksen tilille kannatusmaksu, jonka suuruuden yhdistyksen hallitus päättää vuosittain.
  5. Palkintoehdokkaita nimettäessä lautakunta ottaa huomioon edellisen kalenterivuoden aikana ilmestyneet uudet sarjakuva-albumit. Mikäli albumi on julkaistu alkuperäisteoksena muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, se voidaan siirtää käsiteltäväksi silloin kun albumin suomen tai ruotsinkielinen käännös ilmestyy.
  6. Lautakunnan tulee pyrkiä päätöksessään yksimielisyyteen. Mikäli yksimielisyyttä ei saavuteta, on suoritettava äänestys, jos yksikin lautakunnan jäsen sitä vaatii. Lautakunnan on perusteltava päätöksensä. Lautakunnan sihteerinä toimi Tampere Kuplii ry:n hallituksen puheenjohtaja.

    Lautakunnan kokouksissa käytyjä keskusteluja tai äänestyksiä ei julkisteta. Palkintoehdokkaat, palkinnon saaja sekä päätösten perustelut julkistetaan Tampere Kuplii ry:n järjestämissä tilaisuuksissa.

Tampere 1.10.2007 TAMPERE KUPLII RY Hallitus

Tampereen kaupunki


Vuoden 2024 finalisteja

Loputon talvi. Myyttiset 1

Tapio Tomsten - Työmiehen päiväkirja 2018-2022

Routa

Polkimilla - nyt, ennen ja tulevaisuudessa